Volfartice finančně podporují výstavbu domovních čistíren odpadních vod

Ačkoliv se Volfarticím na Českolipsku nepodařilo kvůli vysokým nákladům obec centrálně odkanalizovat, s řešením přišli sami obyvatelé. Ti se rozhodli situaci vyřešit výstavbou domovních čistíren odpadních vod. Obec na to z rozpočtu vyhradila 15 milionů korun.

První kolo Programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod vyhlásily Volfartice letos, další žádosti budou přijímat od příštího roku. Program jsou však v případě zájmu ochotni vyhlásit i v dalších letech.

„O dotaci může požádat každý, kdo v obci vlastní trvale obydlený rodinný dům, trvale obydlený rekreační objekt nebo je spoluvlastníkem bytového domu s byty v osobním nebo družstevním vlastnictví v katastrálním území Volfartice nebo Volfartická Nová Ves. Dotaci je možné poskytnout k úhradě 100 % uznatelných nákladů, maximálně však 80 000 korun, a to jak na čističky již zbudované, tak na budoucí výstavbu,“ přiblížil Českolipský deník.

Od 16. října je také možné žádat o dotaci na domovní čistírny odpadních vod prostřednictvím státních prostředků. Ministerstvo životního prostředí na zlepšení čištění splaškových vod prostřednictvím domácích čistíren uvolnilo 200 milionů korun. Při pilotní výzvě nabídlo ministerstvo loni na podzim 100 milionů korun. V České republice je odkanalizováno zhruba 85 procent obyvatel. Rezort opět přispívá na vybudování soustav domovních čistíren odpadních vod u rodinných či bytových domů do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel. Soustava musí odkanalizovat alespoň 30 procent celkového počtu obyvatel v dané části obce. Podle kapacity čistírny se výše příspěvku pohybuje od 100 do 240 tisíc korun.

Ilustrační foto 

Scroll to Top