Vodohospodáři si během svátků neodpočinou

Konec roku není oddechovým časem pro vodohospodáře. Nepřetržitá je výroba pitná vody, v plném provozu fungují čistírny odpadních vod. Zvlášť v období Vánoc bývá voda znečištěna více než v jiných měsících především kvůli vyššímu objemu použitých olejů a tuků ze smažení.  

„Zaznamenáváme větší objem odpadní vody a mírně zvýšené problémy například s tuky a s oleji, které lidé vylévají do odpadu,“ sdělil České televizi mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Marek Síbrt. Na nebezpečí takového jednání přitom společnost opakovaně upozorňovala. Podobný materiál způsobuje problémy technologiím, zatěžuje životní prostředí a zvyšuje náklady.

„Velkými problémy v odpadní vodě jsou oleje a tuky, které do ní po použití většinová část populace běžně vylévá. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolná ucpávka, která ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. Některá města jsou v tomto ohledu velmi odpovědná a pomáhají nám problém řešit,“ zdůraznil před Vánoci ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Ilustrační foto (ČOV Karviná) 

Scroll to Top