Znovu upozorňujeme na rizika spojená s vyléváním oleje do kanalizace

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava opět před Vánoci upozorňují na látky, které se mohou dostat do kanalizace, ačkoliv tam nepatří. Způsobují následně problémy technologiím a zatěžují životní prostředí. Prodražuje se také odkanalizování a čištění. Vodohospodáři vyzývají k odpovědnému chování. Informoval o tom mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Kanalizační řád jednoznačně určuje, co lze do kanalizace vypouštět. „Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní po použití většinová část populace běžně vylévá. Při smažení vánočních kaprů a řízků to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolná ucpávka, která ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. Některá města jsou v tomto ohledu velmi odpovědná a pomáhají nám problém řešit. Například Český Těšín umístil do ulic kontejnery pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány při výrobě energie nebo paliv,“ upozornil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Problematické jsou rovněž zátky od lahví nebo předměty, jež v potrubí nabalují další odpady. V kanalizaci také nemají co dělat také hygienické potřeby, textilie používané při úklidu, nebo zbytky potravin a jídla, které konzumují hlodavce a díky přísunu stravy se mohou množit. Kanalizace není ani místo pro likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků barev.  Ty by mohly po proniknutí do odpadní vody narušit fungování čistírny a způsobit ekologickou havárii.

„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz zařízení, která lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství,“ uzavřel generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Scroll to Top