Problémy s nedostatkem vody ve Svojšíně má vyřešit nový přivaděč

Zdroj pitné vody ve Svojšíně na Tachovsku nepokrývá spotřebu obce, která ji proto nechá přivést z nedalekých Benešovic. „Po společných jednáních se zástupci Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech bylo nakonec dohodnuto napojení místního vodovodu na skupinový vodovod, čímž by měl být problém s nedostatkem pitné vody do budoucna odstraněn,“ sdělil Deníku místostarosta Svojšína Tomáš Petráň.

Velká investiční akce byla zahájena na konci listopadu. Svojšín tak bude bohatší o nový zdroj. „Tím se stane prameniště Pražka, ze kterého je dnes zásobována pouze obec Benešovice. Z ní se vybuduje nový vodovodní přivaděč, který povede přes Lom u Stříbra a Nynkov a bude zakončen ve stávajícím vodojemu Svojšín. Nový přivaděč bude veden převážně po zemědělských pozemcích a jeho celková délka bude přibližně čtyři kilometry. Při pokládce pak bude třeba provést několik protlaků pod silničními komunikacemi i železniční tratí,“ sdělil za investora Karel Voldřich z Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

Investor po dokončení stavby počítá, že se na nový přivaděč napojí i Lom u Stříbra. „Vyřeší se tím problémy se zásobováním pitnou vodou i této vesnice. Její dosavadní podzemní zdroj i vodojem budou odstaveny. Na přivaděči bude také připravena odbočka pro budoucí napojení osady Pražka,“ vysvětlil Karel Voldřich.

Výstavba za pět milionů korun má skončit do poloviny příštího roku. „Podle investora se do budoucna jako konečné řešení plánuje napojit celý systém zásobování Svojšína a jeho okolí na skupinový vodovod Stříbro, do kterého dodává pitnou vodu úpravna Milíkov,“ uzavřel Tachovský deník.

Ilustrační foto 

Scroll to Top