Zával ve štole zbarvil vodní tok na Kutnohorsku

V říčce Beránce překvapilo obyvatele Malína ležícího asi tři kilometry od Kutné Hory žluté zabarvení. Situaci sleduje jako správce vodního toku Povodí Labe.

„Včera odpoledne došlo k neočekávané situaci, zřejmě k částečnému závalu štoly v lokalitě Kaňk, ze které se čerpá důlní voda. Ta se čištěná vypouští do toku Šífovka, což provádí státní podnik Diamo. Tím došlo k náhlému nastoupání vody ve štole, která se dostala nad hranici přelivu a nečištěná začala v úterý 19. prosince v ranních hodinách vytékat do Beránky,“ sdělil Ondřej Kruliš z Odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora.

Vodoprávní úřad odebral z toku vzorek vody a odevzdal jej Ústavu nerostných surovin k rozboru na těžké kovy. Současně byl informován Obvodní báňský úřad pro území Středočeského kraje.

Podle hasičů se však nejedná o nijak dramatickou záležitost. „Havárie byla malého rozsahu, o nic závažného se nejednalo. Podle zjištěných informací byla nalezena v potoce neznámá látka, ale šlo jen o drobné zbarvení. Pravděpodobně jej způsobil průsak ze starého dolu, k čemuž už v daném místě došlo několikrát. K události vyjíždělo pouze jedno zásahové auto a odebralo vzorky, které ukážou blíže, o jakou látku se jednalo,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Scroll to Top