VaK Zlín: Rok 2017 byl úspěšný

Pro zlínské vodárny byl rok 2017 ekonomicky úspěšný. Uvedl to předseda představenstva společnosti Svatopluk Březík a informoval o tom také portál nase-voda.cz.

„Úpravami provozní smlouvy jsme zajistili navíc 13 milionů korun ročně ve prospěch VaKu Zlín. Vodu se nám podařilo zlevnit o korunu na kubík a investicemi v řádu desítek milionů korun jsme vylepšili stav vodárenské infrastruktury na Zlínsku. Hlavně jsme však s vyznamenáním prospěli při bezproblémovém zásobování kvalitní pitnou vodou více než 170 tisíc obyvatelům,“ sdělil Březík.

Podle něj společnost čekají další diskuze v oblasti otázky provozování infrastruktury a pravděpodobně i pokračování právních sporů. V regionu pak budou vodárny realizovat řadu investičních projektů.

Před několika dny dosluhující ministr zemědělství Marian Jurečka zastavil řízení, které by mohlo vést k odebrání licence Veolii. „Bylo zjištěno, že není dán důvod pro zahájení řízení z moci úřední ve věci zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,“ odůvodnila Jurečkovo rozhodnutí mluvčí resortu Markéta Ježková. Jurečka také zrušil usnesení ministerstva z léta, kde přikázal Zlínskému kraji, aby toto řízení zahájil. Tehdy ministerstvo argumentovalo tím, že Vrchní soud v Olomouci v roce 2016 pravomocně rozhodl, že valná hromada vodáren v roce 2004 byla neplatná.

Na ní se schvaloval prodej části VaKu Zlín Moravské Vodárenské, s čímž také souvisela smlouva o pronájmu. Nyní ministerstvo uvedlo, že o smlouvě o prodeji musí nejprve rozhodnout soud.

 

Scroll to Top