Seminář: Novela stavebního zákona a její dopad na obor vodovodů a kanalizací

Sdružení vodovodů a kanalizací ČR zve na seminář, který se uskuteční 20. 12. 2017 od deseti hodin v konferenčním sále 319 na adrese Novotného lávka 200/5, Praha 1. Přednášet bude Jaroslava Nietscheová, spoluautorka vodního zákona a komentáře, a  Mgr. Kateřina Holendová. Přednášející jsou specialistky na vodní právo z Povodí Vltavy.

Program:

 

  9:30   Registrace

 

  9:50        Zahájení semináře

 

10:00        Novela stavebního zákona – stručná rekapitulace 

 

10:30   Novela stavebního zákona se zaměřením na řešení problematiky inženýrských sítí

 

11:30   Kompetence vodoprávních úřadů podle stavebního zákona

 

12:00   Přestávka

 

12:30   Oprávněný investor a jeho postavení v územním plánování

 

13:00   Opravné prostředky ve stavebním řízení

 

13:30   Dotazy + Diskuze

 

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, následující přihlášku a zašlete ji nejpozději do 14. 12. 2017

na některý z níže uvedených kontaktů:

  • adresa: SOVAK ČR, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
  • e-mail: doudova@sovak.cz

Poplatek za účast na semináři je pro řádné členy SOVAK ČR 1210,- Kč (včetně 21% DPH), pro přidružené členy a ostatní účastníky 1815,- Kč (včetně 21% DPH), v případě platby na místě konání semináře je účtován příplatek za administrativu 605,- Kč (včetně 21% DPH) každému účastníkovi semináře. V ceně vložného je sborník a drobné občerstvení.

Storno účasti je možné provést nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti se vložné nevrací.

(Ilustrační foto)

 

Scroll to Top