Inspekce udělila milionovou pokutu společnosti Purum

Česká inspekce životního prostředí z oddělení odpadového hospodářství v Liberci potrestala pokutou jeden milion korun společnost Purum. Ta totiž jako provozovatel skládky komunálního odpadu v Osečné na Liberecku porušovala integrované povolení a provozní řád skládky. Inspektoři objevili nedovolené odpady.

„Našli jsme například pneumatiky, sporáky, mikrovlnnou troubu i videorekordér. To jsou odpady, které podléhají povinnosti zpětného odběru a na skládku nepatří,“ uvedla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIZP v Liberci Hana Kolářová. Podle inspektorů firma například řádně neevidovala stavební a demoliční odpady ukládané na skládku.

„Navíc jsme zjistili, že do tělesa skládky bylo uloženo téměř šest tisíc tun dalšího nepovoleného materiálu, který byl směsí cihel, stavebních odpadů, různých sutí či pneumatik. Při stanovování výše pokuty jsme zohlednili především velké množství neoprávněně přijímaného odpadu a také to, že provozem skládky v rozporu s podmínkami zařízení mohlo dojít ke kontaminaci vod i hornin,“ doplnila Kolářová. Proti pokutě se firma Purum odvolala, ale následně ji potvrdilo ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo také zrušilo povolení, které společnosti vydal Krajský úřad v Hradci Králové. Týkalo se povolení k zpracovávání nebezpečného odpadu, jako jsou těžké kovy, kyseliny nebo minerální oleje v areálu bývalé čistírny v Březhradě.

„Je naprosto nepřijatelné, aby povolující správní orgán sdělení dotčeného správního orgánu a inspekce zcela ignoroval. Dotčený správní orgán a inspekce uvedly i konkrétní důvody, proč mají pochybnosti o bezzávadnosti kanalizace,“ stojí v odůvodnění. Inspekce životního prostředí navíc uvedla, že je oblast na pravém břehu mezi Labe mezi Hradcem Králové a Pardubicemi významným zdrojem pitné vody a zásobárnou podzemní vody.

Zdroj: ČIŽP 

Scroll to Top