Plánované biokoupaliště ve Voticích budí emoce

Votice na Benešovsku nemají koupaliště a město jeho výstavbu zařadilo do rozpočtu pro rok 2018. Část zastupitelů se však pozastavuje nad jeho cenou. Projekt se také emotivně probírá mezi občany.

„Nesouhlasím s tím, dát tak velkou investici do něčeho, co budeme využívat tak málo,“ prohlásil místostarosta Martin Rataj. Někteří občané se obávají, že kvůli výstavbě koupaliště nezůstanou finanční prostředky na jiné věci.

Projektanti odhadli náklady na 28 milionů korun. Částka se však může změnit. „V tomto ohledu je nejvýznamnější mít na biokoupaliště finance, jelikož na výstavbu biotopu není vypsaný žádný dotační titul. Proto jsme navrhli, aby město projekt vystavěl ze svých vlastních prostředků,“ sdělil starosta Jiří Slavík.

Objekt by se měl nacházet poblíž rybníka Pilař. Město nejdříve vyčlenilo tyto plochy do územního plánu a následně také finanční prostředky na samotný projekt. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace. „Věřím, že projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí bude dokončena do konce roku. Následně zahájíme v této věci řízení,“ doplnil Jiří Slavík.

Naposled Votice disponovaly koupalištěm na přelomu 70. a 80. let, které však bylo zlikvidováno při budování přeložky kolem města. Před několika lety se ještě mohli Votičtí osvěžit v hasičské nádrži na Karlově, což jim však bylo kvůli nevyhovujícím podmínkám odepřeno.

„Pro provozovatele biotopů jsou největší výhodou oproti koupališti nižší náklady. Pro návštěvníky pak chemicky neupravená voda. Biotop je ale obecně něco úplně jiného než koupaliště,“ řekl před časem provozovatel biotopu v Honěticích na Kroměřížsku Igor Pokorný.

Za výkladní skříň přírodních biotopů je považováno Rakousko, kde tento systém funguje dlouhá léta. Voda je tam přiváděna na kořenový systém, který zajišťuje čištění ve štěrkovém podloží.

Zdroj: Deník

Foto: Město Votice 

Scroll to Top