Opět se rýsuje kanalizace pro Zibohlavy

Projektová dokumentace pro kanalizaci v kolínské části Zibohlavy byla zpracována již v roce 2008. Žádost o dotaci však byla neúspěšná. Několik následujících let se hledalo náhradní řešení, které je nyní po dohodě s dotčenými obcemi připraveno. Sousední obec Radovesnice zajistí projekt a realizaci přivaděče do Kolína, který se pak postará o odkanalizování Zibohlav. Letos byla zpracována nová projektová dokumentace, bylo zažádáno o územní rozhodnutí a v lednu 2018 bude podána nová žádost o dotaci.

Ilustrační foto 

Scroll to Top