Tomáš Urban Novým šéfem Výzkumného ústavu vodohospodářského

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT  Tomáš Urban střídá ve funkci dlouholetého ředitele Marka Riedera, který nově vede Český hydrometeorologický ústav. Ministr životního prostředí Richard Brabec jej uvede do funkce 2. ledna.

Kvůli odchodu Riedera do čela ČHMÚ bylo na pozici ředitele ústavu vypsáno výběrové řízení. Rada pak hlasováním rozhodla o vítězi a doporučila jej ke jmenování Richardu Brabcovi.

„Podal ucelenou představu o řízení ústavu a jeho samotném rozvoji. V odborné oblasti mezi priority pana Urbana patří zachování souladu všech forem užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů při současném zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků na vodní zdroje. Jeho cílem je upevnění pozice ústavu v lokálním i mezinárodním kontextu,“ uvedla k výběru kandidáta předsedkyně Rady VÚV TGM Anna Hrabánková.

Richard Brabec od Urbana očekává, že bude pokračovat v ministerstvem nastavených úkolech zejména v boji proti suchu. „Přeji novému řediteli úspěšná léta v čele VÚV. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM je pro ministerstvo klíčovou expertní institucí pro oblast problematiky sucha a nedostatku vody. Tímto tématem se zabývá více než 20 let. V současné době se intenzivně věnuje výčtu dopadů změn klimatu na vodní režim. Podílí se na tvorbě plánů i on-line systému pro zvládání sucha a spuštění komplexního monitoringu v suchem nejvíce postižených lokalitách. Těch úkolů, které před výzkumným ústavem teď stojí, je opravdu mnoho a bude nutné, aby při jejich plnění měl oporu ve svém vedení,“ sdělil ministr Richard Brabec.

Tomáš Urban svoji roli vnímá jako podporu ústavu, který si podle něj vydobyl pevnou pozici mezi odbornou komunitou. „Rád bych uplatnil své zkušenosti jak ze státní správy, tak ze sféry soukromé, a dále zvyšoval prestiž ústavu i mimo českou odbornou veřejnost, udržel si a také získal nové špičkové odborníky. Samozřejmě se pokusím do činnosti ústavu vnést určitou pragmatičnost spojenou s mou oblíbenou tematikou IT,“ doplnil Urban.

Tomáš Urban má dlouholeté zkušenosti v oblasti životního prostředí a od roku 1991 působil na manažerských pozicích ve společnostech zaměřených na ICT. V roce 2009 se pak ujal role ředitele společnosti Det Norske Veritas pro Českou republiku a Slovensko. Urban také například řídil Oblastní inspektorát ČIŽP Praha.

Zdroj: Roklen24

Foto: ČIŽP 

 

Scroll to Top