Lidé z Vysokého Mýta a okolí pijí mimořádně kvalitní vodu

Vysoké Mýto dokončilo dva projekty, které zajistí lidem dobrou vodu i v dalších letech. „S finančním přispěním Pardubického kraje jsme ve vybrané části Vysokomýtské synklinály na rozloze téměř dvou set kilometrů čtverečních zmapovali staré průzkumné vrty. Podle jejich technického stavu a možnosti jejich budoucího využití jsme 151 vrtů rozčlenili do několika kategorií. Samostatnou kategorii tvoří objekty v havarijním technickém stavu, které již není možno využívat. Do této kategorie bylo zařazeno 22 vrtů, které jsou nyní navrženy k likvidaci,“ sdělil Právu místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Některé kvalitní zdroje pitné vody v oblasti jsou však ohrožovány bludnými vrty. Takových vrtů bylo zvlášť v druhé polovině dvacátého století vytvořeno velké množství. „Celkově bylo lokalizováno 1130 hydrologických vrtů, z nichž byla část sanována v minulosti, takže nepředstavují žádné ohrožení. V oblasti se dále nalézá několik desítek vrtů, které jsou schváleny jako vodohospodářská díla a jsou řádně využívané,“ doplnil Krejza. Projekt zdokumentování vrtů pod Vysokým Mýtem stál zhruba 350 tisíc korun, kraj přispěl 200 tisíci.

Odborná likvidace prvních dvou závadových vrtů stála necelých 400 tisíc korun. Naléhavost investice uznal Státní fond životního prostředí a z devadesáti procent ji zaplatil. „Podzemní vodu Vysokomýtska lze označit za mimořádné bohatství. Je paradoxem, že průzkumné hydrogeologické vrty budované v minulosti proto, abychom se o podzemních zásobách vody dozvěděli víc, se dnes stávají jejich vážnou hrozbou,“ řekla hydrogeoložka Jana Dušková.

Scroll to Top