Drtivá většina odběratelů pitné vody SmVaK Ostrava je spokojená se službami i ...

Během října proběhl po dvou letech další průzkum společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, který se mimo jiné zaměřil na spokojenost odběratelů s dodávkami pitné vody. Samotný průzkum realizovala agentura Respond& Co. Dodávanou vodu hodnotí jako kvalitní více než 91 % domácností a hned 90 % respondentů vnímá pozitivně činnost samotných vodohospodářů.

„Příznivého hodnocení zákazníky si velice vážíme, protože jejich spokojenost je klíčovým parametrem úspěšnosti fungování naší společnosti,“ uvedl generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička. Podle něj je voda v Moravskoslezském kraji jedna z nejlepších v České republice. Pšeničku také potěšilo zlepšené vnímání SmVaKu Ostrava mezi představiteli firemní sféry, kde je méně než procento nespokojených pod úrovní statistické chyby.

„Také to, že 97 % podnikatelských subjektů je spokojeno s dodávkami pitné vody a 96 % hodnotí pozitivně její kvalitu, má pro další práci velkou váhu a je pro nás výzvou do budoucna,“ řekl Anatol Pšenička. Vůbec nejlepší hodnoty v historii pak dosáhl ukazatel hodnotící mezi představiteli měst a obcí přístup pracovníků vodařů k provozním záležitostem. Spokojeno bylo 97 % z nich.

Může být zajímavostí, že v porovnání s průzkumem z roku 2015 vědělo pouze 51 % domácností, kolik platí za vodné a stočné, což znamená pokles o 20 %. „Lidé, kteří uvedli, že ví, kolik za vodu platí, se ve svých odpovědích mýlili jen nepatrně – o korunu za kubík. A další zajímavost. Přestože polovina lidí neví, kolik za vodu platí, je podle 60 % dotazovaných drahá. Tady se ukazuje, že lidé si v této oblasti vytvářejí názor a priori bez přihlédnutí k realitě. Na tom by měly vodárenské společnosti u nás z hlediska vlastní prezentace zapracovat,“ sdělil ředitel výzkumné agentury Respond & Co Ondrej Gažík.

K samotné kvalitě vody se vyjádřilo negativně necelých 9 % domácností. „Ale některé parametry, kvůli nimž lidé hodnotí vodu jako nekvalitní, například výskyt rzi, kterou zmiňovala polovina nespokojených lidí, souvisí spíše s vnitřními rozvody v domech, tedy stavem infrastruktury za vodoměrem, než s kvalitou dodávané vody. Pravidelně provádíme rozbory surové vody před úpravou, v průběhu úpravárenského procesu i vody upravené. Probíhají také analýzy pitné vody u zákazníka (odběry z kohoutku). Výsledky rozborů kvality jsou každý týden zveřejňovány na stránkách www.smvak.cz dle sledovaných parametrů, jednotlivých úpraven vody, nejvýznamnějších vodojemů i oblastí, které jsou vodou zásobovány,“ informoval ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Dále si 94 % domácností myslí, že se poruchy při dodávkách pitné vody vyskytují buď málo, nebo téměř vůbec. U poruch kanalizačního systému jde dokonce o 97 % a 95 % dotazovaných si myslí, že jsou poruchy odstraňovány rychle.

„Zajímavostí je, že žádný představitel municipalit při dotazování neodpověděl, že by odstraňování poruch probíhalo pomalu. Naopak téměř dvě třetiny si myslely, že jsou poruchy odstraňovány velmi rychle (62,5 %), což představuje za poslední čtyři roky nárůst o 40 %. Tento trend je tedy výrazný a pro vodaře velmi pozitivní,“ doplnil Gažík. Průzkum proběhl mezi 900 domácnostmi, 100 zástupci měst a obcí a 100 představiteli z firemního sektoru.

Scroll to Top