Krumvíř plánuje výstavbu čistírny odpadních vod

Krumvíř na Břeclavsku letos obdržela osmdesátitisícovou pokutu za nedovolené vypouštění odpadních vod. Obec již začala řešit stavbu čistírny.

„Je zřejmé, že tlak inspekce životního prostředí se bude zvyšovat. Proto jsme začali projekčně řešit výstavbu čistírny odpadních vod,“ uvedl Deníku starosta Jaroslav Komosný. Po dokončení projektování bude vedení obce žádat o dotaci. Podle Komosného vychází z ekonomického hlediska nejlépe na výstavbu i provoz oddílná splašková kanalizace s vlastní čistírnou. Krumvíř předpokládá náklady ve výši kolem 23 milionů korun.

V tuzemských podmínkách by měla každá čistírna obsahovat dva stupně čištění. Mechanické předčištění na česlích a lapáku písku, dále pak biologickou jednotku. K té je však třeba vybudovat přiměřené kalové hospodářství. Provoz čistírny musí fungovat na automatické bázi s pravidelným dohledem. Pro kalové hospodářství je zpočátku nutná alespoň dostatečně velká nádrž pro uskladnění přebytečného kalu.

Ilustrační foto

Scroll to Top