Dolní Studénky na Šumpersku chtějí vlastní zdroj vody

Obec nechá na jaře vyhloubit průzkumný vrt, který se nachází u vodojemu v části Králec. V případě, že studie prokáže dostatek kvalitní vody, začnou ji odebírat dolnostudénecké domácnosti. Vrt přijde nejméně na milion korun. Na akci by mělo přispět ministerstvo životního prostředí. Obec rovněž plánuje zkapacitnit stávající vodojem.

„Reagujeme na současnou situaci. Vody v souvislosti se suchem ubývá. Rádi bychom byli soběstační a měli vlastní zdroj. Vodu z Nového Malína ale zřejmě budeme částečně využívat nadále,“ sdělil starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

Ohledně zdrojů pitné vody se na Šumpersku rozhořely vášnivé debaty v souvislosti s plánovanou stavbou lyžařského areálu v Lužné. Zatímco nápad vítá Sdružení cestovního ruchu, proti jsou okolní obce, které se bojí zásahu do krajiny a o zdroje pitné vody.

Obyvatelé Dolních Studenék problém s vodou pocítili například loni v létě, když si někteří obyvatelé napouštěli bazény. Nový vodojem by měl mít trojnásobnou kapacitu a výpadky dodávek by se neměly podle Sršně opakovat.

Na Šumpersku bude také vybudován nový zdroj pitné vody, který Vodohospodářská zařízení Šumperk plánují zprovoznit pro osmnáct tisíc obyvatel Zábřehu na Moravě a okolí. Vrt se připravuje v katastru obce Lesnice. Povede do dvousetmetrové hloubky a v regionu by měly začít práce za čtyři miliony korun na jaře.

Scroll to Top