Brněnská strategie 2050: Lepší hospodaření s vodou, více zeleně, méně odpadu

Zastupitelé Brna schválili Strategii Brno 2050, která obsahuje soubor cílů, jež by chtělo město do tohoto roku dosáhnout. Mezi priority bylo zařazeno lepší hospodaření s vodou nebo poskytnutí možnosti obyvatelům vyřizovat úřední záležitosti prostřednictvím internetu. Na strategii se podílelo více než 200 odborníků i zástupců občanské společnosti. Média o tom informoval náměstek primátora Jaroslav Kacer.

Detailní program napoví, co je pro Brno nejdůležitější v dalších deseti letech. Na jaře příštího roku začne příprava projektů, které by se měly uskutečnit v horizontu tohoto období. Každá oblast má svého garanta, stanovené cíle a měřitelné indikátory. V lednu odstartují diskuze s jednotlivými starosty městských částí a debaty, do kterých se bude aktivně zapojovat veřejnost.

Ačkoliv se podle bývalého děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Ladislava Rabušice může zdát termín 2050 hodně vzdálený, jedná se pouze o optický klam. „Prosazování, byť i klíčových změn v životě města, má dlouhodobý charakter. V Brně s tím máme v mnoha oblastech bohužel velké zkušenosti. Třicetiletá vize je v pořádku,“ řekl Rabušic.

Do konce října mohli lidé podávat žádosti o dotaci v programu Podpora akcí na oživení nábřeží brněnských řek 2018. Ten má za cíl podpořit projekty, které oživí nábřeží brněnských řek a zvýší jejich společenské využití. Brno chce motivovat občany k zájmu o své okolí a dát jim šanci se podílet na modernizaci veřejného prostoru.

Scroll to Top