Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil dvě spojení ve vodárenství

V oblasti vodohospodářských služeb došlo ke dvěma novým spojením. Antimonopolní úřad je akceptoval.

V prvním případě se jedná o spojení VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S se společnostmi Vodohospodářská společnost Sokolov a Středočeské vodárny.

V druhém pak úřad odsouhlasil Severočeské vodárenské společnosti převzetí výlučné kontroly v Severočeských vodovodech a kanalizacích. 

Obě tato spojení splnila podmínky pro využití zjednodušené procedury a úřad konstatoval, že nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

Scroll to Top