Nový vodovod z polyetylénu přivádí Dlouhé Lomnici více kvalitní vody

Obyvatelé přidružené obce Dlouhé Lomnice u Bochova na Karlovarsku se mohou těšit z nového přívodu pitné vody. Ten původní byl dlouhodobě z technických a kapacitních důvodů nevyhovující. Doposud byla obec zásobována pitnou vodou z místního zdroje. V létě pak museli mnohokrát vodu dovážet v cisternách hasiči.

„Byl připraven projekt výstavby nového vodovodního přivaděče, kterým se Dlouhá Lomnice napojila na Žlutický skupinový vodovod zásobující dnes více než patnáct tisíc obyvatel Žluticka, Toužimska, Bochovska i Konstantinolázeňska,“ uvedl starosta Bochova Miroslav Egert.

Žlutický skupinový vodovod byl před sedmi lety prodloužen z Bražce do Stružné a na této trase byla připravena odbočka pro vodovod do Dlouhé Lomnice. „Přes dvanáct let jsme já i můj předchůdce řešili problém s majiteli pozemků, přes které vodovod dnes vede. Nechtěli nám stavbu přes svůj pozemek dlouhé roky povolit. Až tento rok se nám povedlo povolení vyřešit. To je důvod, proč byl vodovod vystavěn až teď,“ pokračoval starosta.

Vodovod je z polyetylénového potrubí a v Dlouhé Lomnici je připojen na současné potrubí vedoucí od místního vodovodního zdroje. „Nové potrubí zajistilo spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou pro stovku obyvatel Dlouhé Lomnice. Celkové náklady projektu dosáhly téměř dvou milionů korun. Více než polovinu financí pokryla dotace Karlovarského kraje,“ doplnil Egert.

Zdroj: Karlovarský deník 

Foto: Město Bochov

Scroll to Top