Nový varovný systém v Kolíně byl již uveden do provozu

Systém zaznamenává data ze zdrojů nebezpečných látek v okolí čistírny odpadních vod v Kolíně. Přináší také ozvučení do dříve nepokrytých částí města a do oblastí s vyšším rizikem povodní. Staré analogové hlásiče nahradily digitální.

Moderní varovný systém umožňuje sběr a analýzu údajů z meteorologických stanic, z hladinoměrů na Polepce, Hlubokém, Pekelském a Nebovidském potoce a na řece Labi. Automaticky monitorována je aktuální výška hladiny jednotlivých vodních toků a v případě jejího zvýšení jsou okamžitě informováni členové povodňové komise.

Do systému jsou rovněž integrována data městského monitorovacího systému stacionárních zdrojů nebezpečných látek v zóně havarijního plánování v okolí areálu Lučebních závodů Draslovka Kolín a areálu čistírny odpadních vod v ulici Na Vinici.

Zdroj: Deník 

Scroll to Top