České lesy jsou nejnemocnější v Evropě, polovinu zemědělské půdy ohrožuje eroze

Ačkoliv je stav životního prostředí v České republice stabilizovaný, příroda na tom v mnoha ohledech není nejlépe. Problematikou se zabýval portál idnes.cz. Podle něj více než polovina zemědělské půdy ohrožena vodní erozí. Informace vyplynuly ze zprávy o stavu životního prostředí za rok 2016.

Zdravotní stav lesů je v České republice nejhorší z celé Evropy. „U nás převažuje smrk (55 %), a ten patří mezi nejcitlivější dřeviny na působení imisí. Má tedy logicky jedny z nejhorších ukazatelů defoliace v porovnání s ostatními druhy dřevin. Tím je dáno, že naše ukazatele budou horší než v jiných zemích, kde je převaha například listnáčů. A v těch zemích, kde je také převaha smrku, nemusí být zase takové množství imisí jako u nás,“ sdělil iDNES.cz Petr Fabiánek z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Až 57 % zemědělské půdy je ohroženo vodní erozí. „Smyv půdních částic způsobuje zanášení a znečištění vodních nádrží, čímž vyvolávají zakalení povrchových vod a zhoršují podmínky pro vodní organismy. Nejvíce jsou vodní erozí ohroženy oblasti s výskytem bonitně nejcennější půdy (Polabí a Moravské úvaly), kde se nachází největší podíl půd s extrémním ohrožením,“ stojí ve výroční zprávě.

Data se mohou v budoucnu také využít k navržení vhodného způsobu hospodaření, při kterém by nedocházelo k odnášení vodních částic. Eroze půdy závisí na extrémech v počasí a prohlubujícímu se suchu.

„Naše společnost může vzkvétat, aniž by tím ohrožovala svou krajinu, své životní prostředí. Už po druhé, za dobu mého ministrování, zpráva o stavu životního prostředí v České republice, kterou každoročně připravuje naše rezortní organizace CENIA, konstatuje, že se naše prostředí i přes rostoucí blahobyt de facto nemění,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec, podle nějž bude ministerstvo intenzivně pracovat na zlepšení kvality ovzduší, vody a krajiny. Stav životního prostředí se pravidelně hodnotí od roku 1993.

Scroll to Top