Vodárny: Lidé klidně ucpou kanalizaci tukem i betonem

Pracovníci vodáren a kanalizací jsou znepokojeni, co všechno lidé splachují či vylévají do kanalizace. Ta je pak ucpaná kvůli tuku nebo zalepená betonem.

„Největší problémy v potrubí způsobuje člověk. Příkladem je vylití betonové směsi do kanalizace při stavebních úpravách domu, nebo dokonce vhození odpadkového koše, který způsobil totální ucpání kanalizace,“ prozradil vedoucí provozu kanalizační sítě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Marcel Ulrich.

Podobný materiál pak může způsobit milionové škody. „Tuky se v odpadních vodách ochladí, vytvoří shluky, které se nabalují na stěny potrubí, šachty a všechny objekty v kanalizaci. Poté na sebe vážou plovoucí nebo posouvané předměty v odpadních vodách jako jsou hygienické potřeby či štěrk, až vytvoří hroudu. Ta vytvrdne a kanalizaci ucpe, nebo minimálně zmenší její průtok,“ pokračoval Ulrich.

Vedoucí provozu vodovodu a kanalizací Šumperské provozní vodohospodářské společnosti Oldřicha Baják uvedl, že je do jednotné nebo splaškové kanalizace možné vypouštět pouze odpadní vody. Kanalizační řád také přísně zakazuje vypouštění infekčních, radioaktivních látek, látek narušujících materiál stok a technologie a také tuky či oleje.

„Zbytek mastnoty z pánve v kuchyni v domácnostech lze utřít savým papírem a ten vyhodit do komunálního odpadu mezi směsný odpad. Olej z fritéz je vhodné slévat do PET lahví a ty vhazovat do kontejnerů na oleje, případně je odvézt do sběrného dvora. Motorové oleje se musí odvážet do sběrných dvorů nebo odevzdávat u prodejců motorového oleje. Ti by měli starý olej odebírat,“ řekl Ulrich. Provozovatelé se shodují, že v místech se zvýšenou koncentrací restaurací a barů je pravděpodobnost ucpání kanalizace tukem daleko větší než například v okrajových částech s individuální zástavbou.

„Zaznamenali jsme řadu případů, kdy právě rulička byla spouštěčem ucpání vnitřního rozvodu, vytopení domu nebo bytu a následně čištění rozvodu s výslednou platbou v řádech tisíců korun. Rozpustí se každá rulička, záleží jen na čase a okolních podmínkách. Já raději ruličku vhodím do koše, kam si myslím, že patří,“ uzavřel Ulrich.

O problematice před několika měsíci hovořil také generální ředitel společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava Anatol Pšenička. „Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz našich zařízení, která touto lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzval občany k odpovědnosti Pšenička.

Zdroj: novinky.cz

Ilustrační foto 

Scroll to Top