Rokycany a Litohlavy budou mít společnou čistírnu odpadních vod

Litohlavy požádaly okresní město o možnost připojení se na rokycanskou čistírnu. V listopadu návrh zastupitelé v Rokycanech schválili. Litohlavy plánují odkanalizovat celou obec.

Studie ukázala, že bude pro Litohlavy nejvýhodnější napojení na čistírnu odpadních v Rokycanech. Výběrové řízení na realizaci projektu vyhrál VOS Sokolov. V současnosti se již postoupilo do stadia přípravy k územnímu rozhodnutí. Dokončené je také geometrické zaměření obce. Následovat bude snaha o získání stavebního povolení. Náklady akce by se měly pohybovat kolem 35 milionů korun.

Čistírna je projektovaná pro 25 tisíc ekvivalentních obyvatel. „K efektivnímu čištění odpadních vod napojení Litohlav jen prospěje. Zvýšení množství těchto vod by se mělo ve finále projevit snížením nákladů na jejich čištění. Zlevní se cena pro koncové zákazníky, ale vzhledem k objemu vod z Litohlav, což je v celkovém kontextu zanedbatelné množství, půjde o haléřové položky,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Hlad.

Zdroj: Rokycanský deník 

Ilustrační foto 

Scroll to Top