Realizace protipovodňových opatření v Sázavě se protáhne o několik měsíců

Redakce vodarenstvi.cz pravidelně sleduje vývoj budování protipovodňových staveb ve středočeské Sázavě. Projekt se týká 70 staveb a plochy o rozloze téměř 100 tisíc metrů čtverečních na pravém i levém břehu řeky. Akce probíhá díky dotačnímu programu ministerstva zemědělství 129 260 Podpora prevence před povodněmi III. 

Investor projektu, Povodí Vltavy, zažádal o povolení změny stavby protipovodňových opatření. Došlo tak k posunutí termínu ukončení na konec příštího roku. Potvrdil to starosta Petr Šibrava. Podle něj se projekt připravoval jedenáct let a několikaměsíční prodloužení prací nehraje žádnou roli.

„Od poloviny roku 2018 bude již dokončeno zkapacitnění koryta Sázavy a opatření na levém břehu. Tato opatření by měla mít nepochybně příznivý efekt při zmírnění eventuálního povodňového průtoku již v průběhu stavby,“ uvedl tiskový mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

K posunutí termínu došlo především s ohledem na nutnou úpravu projektu nábřežní ochranné zdi na pravém břehu řeky Sázavy. Ten sousedí se stromovou alejí. Zeď by totiž do kořenového systému stromů měla zasahovat minimálně. „K rozhodnutí o úpravě projektu došlo po vlastním vytýčení budoucí konstrukce zdi a detailním průzkumu kořenového systému stromů,“ dodal Hugo Roldán.

Návrh úprav na ochranu stromové aleje vznesl odborný dendrolog. Kromě změny termínu se také částečně mění trasa přeložky vodovodu s průměrem 150 milimetrů, který se nacházel v kolizi s obnovou starého koryta toku. V neposlední řadě také dojde k prodloužení výusti nové kanalizace a stávající dešťová kanalizace bude napojena do nové lomové šachty.

Zdroj: Deník 

Scroll to Top