Povodí Moravy podpoří pět jednotek SDH více než osmdesáti tisíci korunami

Povodí Moravy udělí grant pěti jednotkám dobrovolných hasičů. Na podporu podnik alokoval 82 712 korun. Příspěvek obdrží hasiči z Telnice, Traplic, Šumic, Lukavic a Jankovic. Informoval o tom mluvčí PMO Petr Chmelař.

„Obdrželi jsme 26 žádostí o finanční podporu na nákup prostředků a zařízení určených k zásahům během povodní. Nakonec komise vybrala 5 žádostí, mezi které částku 82 712 korun rozdělíme. Podporu směřujeme k nákupu kalových čerpadel a základních pomůcek, kterých bývá při řešení povodňových situací největší nedostatek,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Všechny sbory odůvodnily potřebu své žádosti naléhavostí při četných zásazích během záplav.

Povodí Moravy vyhlásilo grant letos v srpnu a zaměřilo jej na financování prostředků určených k zásahu při povodňových situacích a likvidaci následků povodní. Šek bude symbolicky sborům předán 7. prosince v sídle Povodí Moravy v Brně. Součástí je i prohlídka vodohospodářského dispečinku.

„Chtěl bych poděkovat všem sborům, které se přihlásily do letošního grantového řízení. Spolupráce s dobrovolnými hasiči si nesmírně vážím, protože s námi úzce spolupracují při povodních i při odstraňování následků havárií u vodních toků a v jejich okolí. Neocenitelná je jejich činnost právě při likvidaci povodňových škod, zejména při obnově zprůchodnění kapacit vodních toků v obcích a městech po povodních,“ dodal Gargulák. Povodí Moravy v minulých letech rozdělovalo mezi dobrovolné hasiče šedesát tisíc korun.

Scroll to Top