Na Semilsku a Jilemnicku vodu zdražovat nebudou

Obyvatelé budou v obcích, které patří do Vodohospodářského sdružení Turnov, platit v roce 2018 za metr krychlový vody 105,30 Kč. Na listopadovém zasedání o tom rozhodla rada sdružení. Voda v oblasti patří k nejdražším v České republice. Více už platí jen lidé na Táborsku.

„Bylo dohodnuto, že cena bude v roce 2018 ponechána na stejné výši jako v letošním roce a nebude tedy uplatněn žádný meziroční nárůst vodného, stočného a ani celkové ceny. Vodné je ponecháno na stejné hodnotě 46,96 Kč bez DPH a stočné na stejné hodnotě 44,61 Kč bez DPH. Celková součtová cena vodného a stočného bude činit 91,57 Kč bez DPH. Celková cena vodného a stočného včetně započítání  DPH tedy zůstane na letošní výši 105,30 Kč, z toho cena vodného bude 54 Kč a stočného 51,30 Kč,“ upřesnil předseda Rady sdružení VHS Turnov Milan Hejduk.

V příštím roce bude Vodohospodářské sdružení Turnov čerpat evropské dotace z Operačního programu životního prostředí, které jsou určeny na výstavbu vodovodního přivaděče v Jilemnici, kanalizaci v Dolních Štěpanicích, intenzifikaci úpravny vody v Nudvojovicích a odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.

„Současně již mnoho let čerpáme finanční pomoc z Libereckého kraje a očekáváme ji i v roce 2018. Krajské dotace nám pomáhají zejména při nutných aktivitách v našich obcích. Dlouhodobě proto přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek ve prospěch vodárenství v malých obcích,“ řekl dále Hejduk. Ministerstvo zemědělství České republiky pro změnu zřejmě podpoří výstavbu dvou vodovodů a části kanalizace v Rokytnici nad Jizerou. 

Kromě dotovaných projektů bude sdružení realizovat i dvě větší akce hrazené pouze ze zdrojů samotného sdružení a rozpočtů měst. Jedná se o rekonstrukci čistírny odpadních vod v Semilech a modernizaci vodohospodářských sítí v turnovské Nádražní ulici a lokalitách Ohrazenic a Přepeř. Zmiňované práce si vyžádají nejméně 50 milionů korun.

Výčet plánů však ještě nekončí. „Nové vodovody postavíme v menších obcích – v Benešově u Semil, v Ktové, na Vyskři a na Benecku. V Rovensku pod Troskami bychom měli modernizovat čerpací stanici pitné vody do lokality Liščí Kotce. Budeme také hledat nové vodní zdroje pro Semilsko a Troskovice,“ uzavřel Milan Hejduk.
Zdroj: Krkonošský deník 

Ilustrační foto (ČOV Linhartice)

Scroll to Top