Polská chemická společnost Grupa Azoty testovala splavnost Odry

Před několika dny jsme publikovali text o plánu Poláků podepsat smlouvu se zhotoviteli na výstavbu suchého poldru poblíž Ratiboře, který bude chránit město a okolní obce před povodněmi. Chemická společnost Grupa Azoty také na přelomu října a listopadu vyzkoušela po Odře transport 250 tun hnojiv mezi svými závody v Kedzierzin-Koźle poblíž českých hranic a v Polici u Baltského moře. Cílem sedmsetkilometrové plavby bylo prověřit splavnost řeky. Akce trvala šest dní. Zatím není jasné, jestli se bude opakovat.

„V minulosti jsme tuto vnitrozemskou vodní cestu pro přepravu našich produktů využívali. Máme vlastní přístav a spojení s Gliwickým kanálem. Proto chceme podpořit vládní plány na vylepšení vodní cesty a využít obchodních příležitostí s tím spojených,“ uvedl manažer Grupa Azoty Kamil Bortniczuk.

Samotný transport zajišťovala společnost OT Logistics. „Vnitrozemská vodní cesta může hrát důležitou roli v dodávkách zboží do přístavů u Baltského moře,“ řekl viceprezident společnosti Andrzej Klimek. OT Logistics také obnovila vodní přepravu uhlí z Gliwic do Vratislavi.

Vláda v Polsku by chtěla Odru zařadit do klíčové evropské dopravní sítě TEN-T a do vylepšení splavnosti v rámci mezinárodních parametrů chce investovat desítky miliard korun. Zhruba deset miliard by si vyžádalo prodloužení splavného úseku z Koźle do Ostravy. České ministerstvo dopravy sice polskou stranu v myšlence zařadit Odru do sítě TEN-T podporuje, ale zatím nepadlo definitivní rozhodnutí.

Poblíž Ratiboře však s jistotou vznikne suchý poldr, který bude chránit před povodněmi město a okolní obce. „V poldru bude několik jezů, které zlepší průjezdnost řeky, takže by tudy mohly plout lodě, ale šlo by o provizorium. Pro plavbu samotnou je stavba poldru v každém případě zásadní. Mezi poldrem a státní hranicí ještě možná bude potřebné postavit plavební komoru, ale o této věci bude muset rozhodnout studie proveditelnosti, která by měla být hotová na začátku příštího roku,“ uvedl ředitel společnosti Plavba a vodní cesty Tomáš Kolařík, podle něhož pro harmonogram splavnění není suchý poldr problémem a s vyřešením jeho průchodu počítá jako s prioritou Ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské plavby.

Zdroj: zdopravy.cz

Foto: Grupa Azoty 

Scroll to Top