1. ročník Mezinárodní vědecké konference o pokrocích v environmentálním inženýrství již ode ...

Zajímavou akci pořádá Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava ve spolupráci s Fakultou stavebního inženýrství Technické univerzity v Košicích 28. až 30. listopadu v Ostravě.

Konference se bude konat při příležitosti 40. výročí fakulty stavebního inženýrství a pokračuje na základě předchozích environmentálně zaměřených akcí pořádaných technickými univerzitami a Slovenskou chemickou společností. Další série byla založena kvůli potřebě expertů zemí Visegrádské čtyřky, aby získali společnou platformu k výměně zkušeností a odborností o různorodých environmentálních tématech.

Cílem akce je zajistit platformu pro všechny výzkumníky a inženýry pocházející z akademického a průmyslového odvětví, představit výsledky jejich výzkumu a činnosti v oblasti základního a interdisciplinárního výzkumu.

Hlavní témata konference:

– Management vod a odpadních vod

– Kontrola znečištění vody a usazenin a náprava

– Degradace půdy, zachování a náprava

– Nakládání s odpady

– Management krajiny

– Udržitelné stavební materiály a technologie

– Inovativní řešení klíčových stavebních materiálů

– Analýza životního cyklu materiálů a konstrukcí

– Ekologická kvalita vnitřního vzduchu

Mnoho dalších informací v přiloženém odkazu zde.

Scroll to Top