Vodoprávní úřad objevil černou přípojku

Z řeky Svitavy ve Svitavách dlouhodobě páchly splašky. Město slibovalo problém vyřešit výstavbou nové kanalizace, letos dokonce úředníci navrhli Studený potok, který je zdrojem znečištění řeky, svést do splaškové kanalizace a následně ho vyčistit spolu s odpadními vodami z celého města v čistírně odpadních vod. Nyní však přišel místní vodoprávní úřad s tím, že objevil černou přípojku.

„Problém v úseku zatrubněného potoka byl dán historickou skutečností, kdy byly odpadní vody sváděny do vodotečí. Tento stav se v minulosti postupně řešil výstavbou splaškových kanalizací. Některé historické kanalizační přípojky však připojeny nebyly, jelikož o jejich vedení mnohdy nevědí ani jejich majitelé. To je i případ provozovatele jídelny v ulici Milady Horákové, odkud odpadní vody unikají,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí ve Svitavách Marek Antoš.

Jak dokázali odhalit znečišťovatele? „Zaměřili jsme se na potenciální provozovatele větších znečišťovatelů a v samotných provozech jsme kontrolovali, zda mají odlučovače tuků, lapoly, správné provozní řády a podobně. Z tohoto síta nám vypadl provozovatel veřejné jídelny, který nám nepředložil nic. Jsme rádi, že jsme černou přípojku našli,“ popsal Antoš.

Provozovatel jídelny teď musí odpad z kuchyně přepojit do kanalizace. Zatím mu sice úřady žádnou sankci za znečištění povrchových vod neuložily, ale pravděpodobně jej nemine. „Případ jsme zatím neuzavřeli. V těchto dnech by už měl být funkční lapol pro zachytávání těch nejhorších látek. I tak mu hrozí sankce podle zákona o vodách,“ upozornil Antoš.

Zdroj: idnes.cz 

Foto: foto.turistika.cz

Scroll to Top