Slaný posiluje své postavení ve vodohospodářském sdružení

I tentokrát míříme během dopoledního zpravodajství na Kladensko. Zatímco Velvary dokončují významnou modernizaci čistírny odpadních vod, nedaleký Slaný chce posílit pozici ve vodohospodářském sdružení. To bude nově spolupracovat v oblasti provozu opravené městské čistírny odpadních vod a vodovodního potrubí. Rozrůstající sdružení čítá zhruba dvacet obcí. ČTK o tom informoval starosta města Martin Hrabánek.

„Pracujeme na tom, abychom s vodárnami prošli kalkulaci a zkusili najít úspory,“ uvedl Hrabánek. Sdružení, které disponuje ze čtvrtiny vlastní vodou a zbytek nakupuje, musí vyřešit například poměr zastoupení nebo výši vodného a stočného, již chce Slaný zachovat. Město přemýšlí o vytvoření dalších zdrojů vody nebo o úpravě těch současných.

Středočeské vodárny a město Slaný se v červnu dohodly, jak bude provoz vodohospodářské infrastruktury ve městě pokračovat po roce 2019. „Naše společnost plně chápe záměr vlastníka infrastruktury si provozovat svůj majetek. Proto již několik let vycházíme městu Slaný vstříc postupnými změnami v ukončení termínu smluvního vztahu. Poslední dohodou mezi oběma subjekty mělo být ukončení provozování vodovodu a kanalizace k 31. 12. 2016,“ řekl provozní ředitel SVAS Pavel Pobříslo.

Město Slaný podepsalo v létě smlouvu se zhotovitelem na realizaci rozšíření čistírny odpadních vod Slaný – Blahotice. Náklady rekonstrukce přesáhnou 107 milionů korun. 64 % z této částky má město přislíbeno jako dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Scroll to Top