Povodí Ohře nakonec rybářům snížený průtok ve vodě pod Nechranicemi neumožnilo

Hydrologická situace se na řece Ohři zhoršila do takové míry, že nebylo možné snížit průtok na odtoku z nechranické nádrže. Podnik si by vědom, že pro zmíněnou manipulaci není současná hydrologická situace příliš optimální.

„Musíme plnit ustanovení schváleného manipulačního řádu, proto v této situaci nemůžeme dovolit další vzrůstání hladiny vody v nádrži. Přes naši veškerou snahu tedy nejde snížit průtok vody pod Nechranicemi pro zakončení rybářské sezony na pstruhové vodě tak, jak jsme avizovali ještě 20. listopadu 2017,“ uvedlo Povodí Ohře.

Nechranická vodní nádrž je pátou největší nádrží v České republice a má nejdelší sypanou přehradní hráz ve střední Evropě. Výhodou nádrže Nechranice je fakt, že je natolik velká a hluboká, že umí vodu v Ohři přirozeně vyčistit, a protože převážnou část roku vytéká voda z nádrže ode dna, tak je její teplota relativně vyrovnaná.

Scroll to Top