Nový přívod pitné vody v Dlouhé Lomnici

Stávající vodovod již byl z kapacitního a hygienického hlediska nedostačující. Do položení nového vodovodu byla obec zásobována z místního zdroje. „Proto byl připraven projekt výstavby nového vodovodního přivaděče, kterým se Dlouhá Lomnice napojila na žlutický skupinový vodovod, zásobující dnes více než patnáct tisíc obyvatel Žluticka, Toužimska, Bochovska i Konstantinolázeňska,“ uvedl starosta Bochova Miroslav Egert.

V roce 2010 byl žlutický skupinový vodovod prodloužen z Bražce do Stružné. „Přes dvanáct let jsme já i můj předchůdce řešili problém s majiteli pozemků, přes které vodovod dnes vede. Nechtěli nám stavbu přes svůj pozemek dlouhé roky povolit. Až tento rok se nám povedlo povolení vyřešit. To je důvod, proč byl vodovod vystavěn až teď,“ sdělil starosta. Celková délka nového vodovodu dosahuje tří kilometrů.

Vodovod je z polyetylénového potrubí a v Dlouhé Lomnici je připojen na současné potrubí. „Nové potrubí zajistilo spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou pro stovku obyvatel Dlouhé Lomnice. Celkové náklady projektu dosáhly téměř dvou milionů korun. Více než polovinu financí pokryla dotace Karlovarského kraje,“ doplnil Miroslav Egert.

Ilustrační foto

Scroll to Top