Kanál Dunaj–Odra–Labe je v nedohlednu, u polské Ratiboře vznikne suchý poldr

Na konci listopadu podepíší Poláci smlouvu se zhotoviteli na výstavbu suchého poldru poblíž Ratiboře, který bude chránit město a okolní obce před povodněmi. Plánu kanálu Dunaj-Odra-Labe tak zřejmě prozatím odzvonilo.

V květnu navštívila redakce portálu vodarenstvi.cz konferenci Oderské fórum v Bohumíně, kde se projektu splavnosti Dunaj-Odra-Labe věnovala obsáhlá prezentace. Stavba neměla mít jen dopravní využití, ale měla podle plánů plnit také roli protipovodňové ochrany. Podle ředitele odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Luďka Sosny se jako nejpravděpodobnější varianta přechodu mezi Českem a Polskem jevila levostranná varianta po řece Odře. K projektu proběhlo už několik mezinárodních setkání, na kterých se sešly pracovní skupiny složené z českých, slovenských a polských expertů. Ke koridoru Dunaj-Odra-Labe však zaujímá dlouhodobě negativní postoj Rakousko.

„Na stavbu poldru čerpáme i peníze z Evropské unie a jednou z podmínek takového čerpání je povinná udržitelnost projektu po dobu pěti let. Změna ze suchého poldru na retenční nádrž by znamenala velkou změnu projektu, která by mohla čerpání peněz ohrozit. Proto se s jeho změnou v současnosti nedá počítat a poldr musí fungovat ještě minimálně pět let po dostavění,“ informovala mluvčí Regionálního úřadu vodního hospodářství v Gliwicích Linda Hofman. Náklady na stavbu poldru se pohybují kolem 5,5 miliardy korun.

„V poldru bude několik jezů, které zlepší průjezdnost řeky, takže by tudy mohly plout lodě, ale šlo by o provizorium. Pro plavbu samotnou je stavba poldru v každém případě zásadní. Mezi poldrem a státní hranicí ještě možná bude potřebné postavit plavební komoru, ale o této věci bude muset rozhodnout studie proveditelnosti, která by měla být hotová na začátku příštího roku,“ uvedl ředitel společnosti Plavba a vodní cesty Tomáš Kolařík.

Splavnění Odry k Bohumínu je nezbytná součást možného plánování kanálu Dunaj-Odra-Labe, který dlouhodobě prosazují členové Oderského fóra nebo Oderské deklarace.

Zdroj: idnes.cz

Ilustrační foto 

Scroll to Top