Hydrospor dokončuje výstavbu splaškové kanalizace v Pusté Polomi

V roce 2011 začala Pustá Polom na Opavsku realizovat stavbu čistírny odpadních vod a I. etapu splaškové kanalizace. Další etapu uvedla do pohybu až o šest let později.

V roce 2015 se obci podařilo postavit alespoň část kanalizace z prostředků Moravskoslezského kraje. Letos podalo vedení Pusté Polomi další žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí na dokončení splaškové kanalizace. Tentokrát se jí finance podařily získat. Celkový objem prostředků na akci je 38 milionů korun. Z evropských fondů získá Pustá Polom dotaci ve výši 63,5 % uznatelných nákladů, zbývajících 14 milionů korun vyřeší formou úvěru.

Zhotovitelem je firma Hydrospor a termín pro dokončení projektu byl stanoven na 29. června příštího roku. Společnost se specializuje na výstavbu inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci, rekonstrukci stávajících řádů, ručně i rypadly provádí zemní práce, zajišťuje rozbrušování vozovek a betonových ploch bouracím hydraulickým kladivem nebo vodárenské a instalatérské práce i projekční činnost v oblasti vodovodních řádů a přípojek.

Scroll to Top