Rokycanští vodohospodáři zkoumali přemnožení řas v úpravně vody

Členové výkonného výboru Vodohospodářského sdružení Rokycanska zamířili do Moravského Žižkova. Jejich cílem bylo zjistit, jak eliminují řasy v tamější úpravně.

„V Moravském Žižkově jsme se v úpravně vody podívali, jak v praxi zvládli flotaci namířenou hlavně proti přemnožení řasy rozsivky. Ve strašické úpravně jsme s ní totiž měli značný problém. Působí žlutohnědé zbarvení vody a zápach po rybím tuku,“ sdělil starosta Rokycan a předseda VSR Václav Kočí. Výzkumný tým také zamířil na čistírnu odpadních vod ve Svatobořicích.

Ilustrační foto

Scroll to Top