Pražské vodovody a kanalizace odhalily kouřovou metodou 26 závad

PVK zintenzivnily průzkum splaškových stok, kanalizačních přípojek a vnitřní kanalizace nemovitostí prostřednictvím kouřové metody. Podle mluvčího společnosti Tomáše Mrázka vodárny zkontrolovaly 22 kilometrů kanalizace a odhalily 26 závad, loni to bylo necelých osm kilometrů se třinácti závadami. Vodohospodáři se specializovali zejména na oblast Zličína, Nebušic a Řeporyjí.

Díky kouřové metodě lze provést kontrolu správnosti napojení dešťových vod bez aktivní účasti majitele nemovitosti. Metoda funguje na principu stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Samotnou mlhu produkuje takzvaný výrobník a pomocí výkonného ventilátoru je vháněna vstupní šachtou ve veřejném prostranství do stoky splaškové kanalizace a do přípojek připojených nemovitostí. V případě, že je do kanalizační přípojky na splaškové kanalizaci napojeno nesprávně i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích.

Jevy v průběhu zkoušky hned na místě vyhodnocují a dokumentují techničtí pracovníci. Dokument pak slouží jako podklad při jednání s majiteli objektů. Ti jsou na základě smluvního vztahu vyzváni k případné nápravě závady. Jestliže tak neučiní, hrozí jim až dvousettisícový postih.

V Praze je na stokovou síť napojeno 1,26 milionu obyvatel a včetně kanalizačních přípojek její délka činí 4650 kilometrů. Jednotný kanalizační systém se nachází v centrální části metropole a odvádí odpadní vody a dešťové srážky do Ústřední čistírny odpadních vod. V okrajových částech města pak odvádí oddílný systém dešťové vody zvlášť.

Pražské vodovody a kanalizace vyrábějí a distribuují pitnou vodu, odvádí a čistí odpadní vody více než milionu obyvatel Prahy a několika desítkám tisíc obyvatel Středočeského kraje.

Zdroj: prazskypatriot.cz

Ilustrační foto: Pražský deník 

Scroll to Top