Česká inspekce životního prostředí pokutovala vinaře za porušení vodního zákona

Inspektoři z oddělení ochrany vod v Brně se během posledních tří let zaměřili na kontroly vinařů na jižní Moravě. Hned třetina výrobců však při výrobě vína porušila vodní zákon.

„V letech 2015 až 2017 inspektoři zkontrolovali celkem 83 výrobců vín ze Znojemska a Břeclavska, 24 z nich se dopustilo porušení zákona, což je bezmála třicet procent ze všech kontrolovaných. Za zjištěná pochybení jsme zatím uložili 17 pravomocných pokut v celkové výši 752 602 korun. V dalších sedmi případech bude ještě správní řízení pravděpodobně zahájeno,“ uvedl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

K nejčastějším prohřeškům patřilo nezákonné vypouštění odpadních vod a naopak nepovolený odběr podzemních vod. V několika případech se také objevilo nesprávné nakládání se závadnými látkami. Nejvyšší pokutu ve výši 153 360 korun inspekce udělila vinařům z Vinařství U Kapličky v Zaječí na Břeclavsku. „Provozovatel bez povolení vypouštěl odpadní vody z výroby přes půdní vrstvy do vod podzemních. Jeho dalším pochybením bylo nedovolené odebírání povrchových vod z místní nádrže,“ řekl Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Jindřich Mikeš.

Stopadesátitisícovou pokutu pak dostalo Vinařství Reisten z Pavlova. „Při kontrole jsme zjistili, že provozovatel více než rok vypouštěl veškeré produkované odpadní vody prostřednictvím zasakovací jímky a trativodu do vod podzemních. Podle projektové dokumentace měl přitom zajistit předčištění odpadních vod a jejich následné přečerpání do kanalizace. Tou pak měly doputovat až na čistírnu odpadních vod, což se však nestalo,“ doplnil Mikeš. Za vypouštění odpadních vod bez předčištění a bez povolení vodoprávního úřadu vypouštět do podzemních vod dostalo sankci 75 000 korun rovněž Vinařství Kovacs z Novosedel.

„Podobné případy považujeme za poměrně závažné ohrožování životního prostředí a podzemních i povrchových vod. Toto jednání nás zaráží o to víc u firem, jejichž produkty jsou na dobrých přírodních zdrojích přímo závislé,“ zdůraznil Erik Geuss.

 

 

Scroll to Top