Na Pálavě hloubí nové tůně kvůli zdrojům vody pro zvěř

Pod nejvyšším vrcholem Děvín prohlubují bagry tři tůně, které se vlivem vytrvalého sucha ocitly bez vody. Tu už nemá ani takzvaná Soutěska, jejíž pramen tůně zásoboval. Ochránci přírody rok označili jako nejsušší v novodobé historii.

Správa CHKO Pálava uvedla, že je hladina podzemní vody výrazně pod dlouhodobým průměrem. „Právě nyní, kdy jsou stávající tůně takřka vyschlé, se naskýtá ideální příležitost k jejich prohloubení či rozšíření, kterou jsme se rozhodli využít,“ sdělil šéf CHKO Pálava Jiří Kmet. V současnosti se tak pracuje na třech hlavních tůních v národní přírodní rezervaci Děvín. Dále budou ochránci přírody hloubit tuně v rezervaci Šibeničník nebo na mušlovské pískovně poblíž Mikulova. Celkem vznikne soubor sedmi malých vodních nádrží, které by měly alespoň částečně kompenzovat rychlý odtok vody z krajiny.

„Hlavními příčinami odtoku vody z krajiny je necitlivé zemědělské hospodaření spojené s vysokým utužením půdy a následnou erozí a dále stále nerovnoměrnější rozložení srážek v průběhu roku související s globální změnou klimatu. Jedním ze způsobů, jak zpomalit odtok vody a zajistit její trvalou přítomnost v krajině, je právě i údržba stávajících či budování nových drobných vodních ploch. Proto se trvale snažíme vytvářet nové tůně, malé vodní nádrže nebo suché poldry sloužící k zadržení nadměrných srážek,“ doplnil Kmet. Problémem jsou také vodní plochy zanesené hlínou, kterou ochránci postupně odstraňují.

Zdroj: idnes.cz 

Foto: Kudy z nudy 

Scroll to Top