Bez vlastní studny nebo vrtu nový dům na okraji Plzně nepostavíte

Rozrůstání Plzně s sebou přináší problémy. V současnosti už nelze nové stavby na okraji města napojit na veřejný vodovod. Bez vlastního zdroje vody se majitelé neobejdou. K problematickým lokalitám patří Litice, Černice, Bručná nebo Červený Hrádek.

Kapacita stávajícího veřejného vodovodu ve zmiňovaných částech je již vyčerpaná. Tyto lokality však patří k oblíbeným místům developerů pro novou zástavbu. Například starosta Doubravy Michal Chalupný uvedl, že v Červeném Hrádku už není možné připojit žádný další dům. „Pro oblast Červeného Hrádku a Újezdu se bude projektovat vodárenský soubor Holý vrch. Ten by měl mít dvě nádrže o tisících kubických metrů vody. Jeden rezervoár naplní Újezd, druhý Červený Hrádek,“ přiblížil Chalupný.

Odborníci se shodují na tom, že problémem není nedostatek vody, ale potrubí, které už ve městě přestává kapacitně stačit. „Kapacita pro výrobu pitné vody je u plzeňské úpravny více než dostačující. Pro představu – stávající spotřebu našich odběratelů ze skupinového vodovodu pro Plzeň pokryjeme s využitím zhruba poloviny výrobní kapacity,“ vysvětlila mluvčí Vodárny Plzeň Kateřina Chmelíčková.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře je město s řešením problému nejdál v Liticích. „Tam máme pro vodárenský soubor územních rozhodnutí, ale bez dohody s posledním vlastníkem pozemku se dál nepohneme. Oblast Černic a Bručné vyřeší plánovaný vodárenský soubor Ostrá hůrka. Pro Újezd a Červený Hrádek je plánovaný soubor Holý vrch, ale tam ještě nebyla zahájena projekční příprava. Jsou to stavby v řádech stovek milionů korun,“ uvedl Šindelář.

Developeři však narážejí na další závažný problém. Lidé obeznámení s kvalitou podzemních vod v Plzni zastávají názor, že voda z vrtů a studní nemá v uvedených lokalitách takové parametry, aby se dala bez problémů používat v domácnostech.

Podle černického starosty Miroslava Štěrby obyvatelé obce nejčastěji bojují s nízkým tlakem vody. „Připravuje se zokruhování hlavního vodovodního řadu, aby se tlak zvýšil. Rozpočet na akci je jedenáct milionů, obvod se bude podílet čtyřmi miliony,“ vysvětlil starosta Štěrba. Nového vodojemu se dočkají Litice, kde vodohospodáři počítají s tím, že v době menších odběrů vody jej budou plnit, a při zvýšených odběrech bude doplňovat vodu do potrubí v oblasti.

Ilustrační foto 

Scroll to Top