Rekonstrukce čistíren odpadních vod na Břeclavsku

Hned na třech místech Břeclavska budou modernizovány čistírny odpadních vod. Například rozvoji Ludíkova dlouhodobě bránila právě čistírna odpadních vod, která kvůli zastaralým technologiím nevyhovovala dnešním požadavkům. Po rekonstrukci provozu za šest a půl milionu korun mohou v obci začít stavět další obyvatelé. Na akci dostane Ludíkov osmdesátiprocentní dotaci z ministerstva zemědělství.

Další čistírna v Letovicích funguje dvacet let a jsou na ni napojeny dvě třetiny města. Letovice ji chtěly opravit a napojit na ni po jarní havárii zbytek obyvatel, ale vedení firmy, která objekt vlastní, projekt za padesát milionů korun neodsouhlasilo. „Už pracujeme na jiném, výrazně levnějším řešení,“ ujistil letovický místostarosta Jiří Palbuchta.

Tři sta milionů si vyžádá komplexní rekonstrukce a rozšíření čistírny v Jedovnicích, která už po první etapě výstavba čistí splašky z Vilémovic, Jedovnic a části Rudice, po dokončení se na ni napojí i Senetářov a Krasová.

V tuzemských podmínkách by měla každá čistírna obsahovat dva stupně čištění. Mechanické předčištění na česlích a lapáku písku a biologickou jednotku. K té je však třeba vybudovat přiměřené kalové hospodářství. Provoz čistírny musí fungovat na automatické bázi s občasným dohledem. Na čistící efekt má největší vliv biologická jednotka složená z aktivační a dosazovací nádrže. Pro kalové hospodářství je zpočátku nutná alespoň dostatečná nádrž pro uskladnění přebytečného kalu.

Ilustrační foto: Boris Renner 

Scroll to Top