Pokračuje sanace lagun v Ostravě

Desítky let obtěžuje obyvatele Ostravy zápach z chemičky Ostramo v městské části Fifejdy. Laguny patří k největším ekologickým zátěžím České republiky. Od počátku bylo jejich čištění komplikované a termín dokončení projektu se neustále posouvá. Bylo vytěženo 200 000 tun kalů, ale následně se ukázalo, že jsou v lagunách další desítky tisíc tun tohoto materiálu. Jedná se o takzvané nadbilanční kaly. Zakázku na odtěženízbytku kalů vyhrála společnost AVE CZ.

Ostravští i krajští zastupitelé už dříve oznámili, že řešení musí být komplexní, aby nemohlo způsobit další problémy do budoucna. Práce v areálu po chemičce Ostramo nyní opět pokročily. Společnost AVE CZ získala všechny potřebná povolení a souhlasy ministerstev, které ji umožní odtěžit a odvézt kaly do konce roku 2018.

Do konce tohoto roku bude probíhat pouze příprava a proces odtěžování začne zkraje nového roku. Následně je na programu kompletní sanace kontaminovaných zemin.

Moravskoslezský kraj také začátkem října vyhlásil veřejnou soutěž na odstranění materiálu pocházejícího původně z lagun ve Vratimově u Ostravy. Lokalita se nachází v areálu bývalých papíren. Tam bylo navezeno v letech 2010 a 2011 zpracované palivo pocházející z historické kontaminace v ostravských lagunách bez předešlého upozornění. Skupina Čistá Ostrava vedená společností Geosan vytěžila část kalů z lagun, smíchala je s uhlím a vytvořila palivo, které mělo být dodáno do spaloven nebo cementáren v České republice. Podle MF Dnes všechno palivo do kotlů nesměřovalo, ale skončilo u další firmy. Ta jej nezlikvidovala, ale rozvezla na různá místa, mezi něž patří také Vratimov.

Foto: Boris Renner 

Scroll to Top