Nový portál představuje naději pro zemědělce, předpoví dopady sucha

Letošní sucho způsobilo na území České republiky miliardové škody, kritická byla na některých místech země situace také v roce 2015. Nejhůře dopady pocítila jižní Morava, která patřila k nejzasaženějším oblastem v Evropě. Pro zemědělce teď svitla velká naděje v podobě projektu Intersucho, který bude monitorovat nedostatek vody v půdě. Jeho spuštění se předpokládá na jaro příštího roku.

Vláda ČR schválila v září částečné náhrady škod zemědělcům za dopady letošního sucha. Ti obdrží 2 miliardy korun. Dalších 208 milionů dostanou ovocnáři a lesní školkaři za jarní mrazy. Za sucho budou kompenzace vypláceny z Rámcového programu řešení rizik a krizí v zemědělství. Při vyplácení bude stanovena maximální úroveň celostátního výnosu pro jednotlivou plodinu za posledních pět let a při jejím překročení nebude možné o kompenzaci dále žádat. Ministerstvo zemědělství v létě také dokončilo v návaznosti na sucho a zajištění dostatku vody pro budoucnost strategický dokument. Základem souboru opatření je posílit schopnost krajiny, aby zadržovala vodu.

„Chceme příští jaro představit portál zaměřený na prognózu výnosů v České republice. Prezentoval by informace dříve, než jsou k dispozici první hlášení ze sklizených ploch – tedy v průběhu vegetace, kdy je ještě možné udělat nějaká opatření. Současně by upozornil na případný problém, na to, že hrozí propad výnosů a že je třeba se na takovou situaci připravit,“ vysvětlil Miroslav Trnka, který navrhuje a řídí metodiku projektu. Podle něj je výnos možný předpovědět na dva měsíce dopředu. Zemědělci budou také disponovat přesnějšími informacemi o vývoji počasí, podle kterého můžou přizpůsobit hospodaření.

Projekt vítá Agrární komora ČR. „Díky projektu se odškodňovalo za sucho v roce 2015 a bude se to dělat i letos. Bez něj by to skončilo špatně, jako tomu bylo při suchu v roce 2012,“ uvedl například viceprezident Agrární komory ČR Václav Hlaváček.

Mapa portálu zachycuje od 5. listopadu hodnocení sucha od 116 zpravodajů z 53 okresů. Intersucho v zemích střední a jihovýchodní Evropy podle serveru idnes.cz sleduje zemědělské sucho z tvrdých měřitelných dat od Českého hydrometeorologického ústavu a od CzechGlobe. Zároveň do tvorby výrazně vstupují i agronomové zemědělských podniků jako zpravodajové z katastrů, na nichž hospodaří. Díky jejich zpětné vazbě může upravovat mapy podle skutečné situace. Nejvíce zemědělských zpravodajců se nachází na Znojemsku, Břeclavsku, Lounsku nebo Rakovnicku.

S podporou boje proti suchu se počítá rovněž v několika rozpočtových kapitolách. Ze státní kasy půjdou prostředky na renaturaci vodních toků tedy odstranění umělého narovnání koryt řek a potoků. Samostatnou kapitolou je obnova zanedbaných vodovodních řadů.

Česká republika bude v oblasti hospodaření s vodou spolupracovat také s Izraelem. Tamní vodohospodáři disponují zkušenostmi jak ve znovuvyužívání odpadních vod, tak v zásobování obyvatelstva. V zemi například využívají úniky z vodovodní sítě nebo čištění odpadních vod na takové úrovni, aby byla voda z nich opět použitelná pro zavlažování zemědělských plodin.

Foto: idnes.cz

Scroll to Top