Nový senzor pro kontrolu kvality a znečištění pitné vody od společnosti Kamstrup

Na trh je uvedeno nové zařízení Optiqua EventLab. Instaluje se přímo do distribuční sítě a spektrálně analyzuje vzorky vody, které se v krátkých časových intervalech automaticky odebírají. Následně se vzorky odesílají na servery výrobce, kde jsou porovnávány s velkým množstvím různorodých látek a chemikálií uložených v databázi.

V případě, že se ve vodě zjistí přítomnost nežádoucí látky, je o tom provozovatel sítě okamžitě informován. Díky své konstrukci nevyžaduje zařízení téměř žádnou obsluhu, údržbu nebo kalibraci.

Společnost Kamstrup patří k dodavatelům v oblasti moderních řešení pro měření energií. Působí ve 23 zemích a je stoprocentně vlastněná dánskou společností OK.

Scroll to Top