Modernizace úpravny vody v Nudvojovicích přinese Turnovu kvalitnější vodu

Úpravna byla uvedena do provozu v roce 1991 a veškerá technologie a zařízení jsou původní. Její součástí je šest vrtů vybudovaných mezi lety 1967 až 1982. Nacházejí se však v záplavovém území a v minulosti docházelo jejich vlivem k znečištění zdrojů. Nudvojovická úpravna patří k jednomu z dvou hlavních zdrojů pitné vody pro Turnov a okolní obce. Voda z ní míří do vodojemů v Károvsku a Ohrazenicích.

„Klíčovou roli získávají Nudvojovice zejména v době, kdy je hlavní vodní zdroj, kterým jsou studny v Dolánkách, postižen silným zákalem. Ten vzniká většinou po velkých deštích a při povodňových stavech. Dolánky se musí odstavit a z Nudvojovic je pak hlavní místo zásobování pitnou vodou celého Turnovska. Tohle se naposledy stalo letos v říjnu a na počátku listopadu. Po zabezpečení vrtů proti povodním a po celkové rekonstrukci úpravny pak připravíme pro Turnov a sousední obce druhý hlavní a plnohodnotný zdroj pitné vody,“ přiblížil plánovanou rekonstrukci předseda Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk, které je dobrovolným svazkem obcí, jenž vlastní vodárenskou infrastrukturu v oblasti.

Sdružení připravovalo rekonstrukci úpravny tři roky a náklady se pohybují kolem 45 milionů korun. „Financování se ještě upřesňuje. Klíčovou dotací bude 30 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, zhruba devíti miliony korun pomohou Liberecký kraj, Turnov i okolní obce a stejný podíl půjde z VHS,“ pokračoval Hejduk.

Výběrové řízení vyhrálo sdružení firem VODA CZ z Hradce Králové a SYNER VHS Vysočina z Jihlavy. Stavební práce budou trvat 13 měsíců. Podle počasí se zváží výstavba nových vodovodních řadů směrem k úpravně. V souvislosti s navrženým zkapacitněním prameniště budou zprovozněny a zkapacitněny čtyři vrty a zbývající dva, které jsou kontaminovány vodou z Jizery, zakonzervovány.

Zdroj: Liberecké novinky 

Scroll to Top