Spor rodiny s obcí kvůli napojení na veřejnou kanalizaci

Na okraji Brumovic na Břeclavsku bydlí rodina, která je rozhořčena tím, že se musí jejich dům připojovat na kanalizační síť přes přečerpávací linku, což přináší náklady zhruba šedesát tisíc korun. Rodině vadí, že akci nechce zaplatit obec.

„Majitel nemovitosti si zřizuje přípojku na svoje náklady, pokud dotyčná obec nemá dostatek peněz na její zaplacení. Na tohle neexistuje žádná dotace. Nemůžu udělat výjimku pro jednu nemovitost. Ani nemám z čeho jim vyhovět,“ uvedl starosta Antonín Košulič. S jeho slovy souhlasí i hustopečský městský úřad. „Kanalizační přípojky nejsou ze zákona vodním dílem. Tuto přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí hustopečského městského úřadu Vilém Vyhnálek.

Rodina považuje vzniklé náklady za diskriminující a obci nabídla alternativy, mezi které patřilo například prohloubení hlavní stoky. Brumovické zastupitelstvo návrh neschválilo. Podle starosty by prohloubení celé stoky stálo obec dva miliony korun.

Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod trvalo v Brumovicích čtrnáct měsíců a vyžádalo si 82 milionů korun. Padesáti miliony přispělo ministerstvo zemědělství, dalšími deseti kraj.

„Obyvatelé se na novou kanalizaci musí připojit do poloviny příštího roku. Stará už pak nebude funkční. Ze zákona nemůžeme nikoho nutit, aby svoji nemovitost ke kanalizaci připojil. Každý ale bude muset obci doložit, jak své splaškové vody likviduje,“ doplnil starosta.

Zdroj: Nový život

Ilustrační foto

Scroll to Top