SmVaK Ostrava zkvalitňuje infrastrukturu na Novojičínsku

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava dokončují další investiční akci. Díky ní bude zvýšena kapacita přívodního řadu pitné vody. Napojit se tak mohou nové nemovitosti. Média o tom informoval mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Na trase Štramberk – Ženklava bude zkapacitněno 1 188 metrů přívodního řadu. Akce si vyžádá sedm a půl milionu korun. Nutnost investice je kvůli nevyhovujícím tlakovým poměrům ve vodovodní síti.

„Naše investice reaguje na potřeby obce se dále rozvíjet, přičemž připravovaná i probíhající nová výstavba logicky vyžaduje dostatečnou kapacitu vodovodní infrastruktury pro možnost napojení nových objektů. Současný systém byl v tomto ohledu i přes provedení celé řady dílčích opatření vyčerpaný. Nebyla jiná cesta, než ho rozšířit a zvýšit jeho dimenzi. To ostatně vyplynulo i z diskuzí s vedením obce,“ uvedl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. Stavba by měla být dokončena ještě tento měsíc.

V Ženklavě se však nejedná o jedinou akci vodohospodářů. Na podzim také začala oprava azbestocementového vodovodního řadu z poloviny minulého století. Nový bude z tvárné litiny. V tomto případě bude potřeba 1,5 milionu korun.

Scroll to Top