Pražští radní schválili rozpočet pro rok 2018, vodní linka si vyžádá 1,1 ...

Praha chce příští rok investovat zhruba 17 miliard korun. Rozpočet ještě musí odsouhlasit na konci měsíce zastupitelé.

Dostavba nové linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově bude patřit k nevýznamnějším investicím města v roce 2018. Bude potřeba více než miliarda korun. Za novou čistírnu zaplatí Praha celkem 5,8 miliardy korun.

V plánu je provést rekonstrukci ve dvou krocích. Tím prvním je vybudování nové vodní linky čistírny, která přispěje ke zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod vypouštěných do Vltavy. V dalším kroku je na programu modernizace stávající vodní linky.

V roce 2018 bude Praha hospodařit s příjmy 54,096 miliardy korun a výdaji 70,3 miliardy korun. Deficit pokryje z vlastních zdrojů a státních příspěvků.

Scroll to Top