Ledkovu pomůže s pitnou vodou gravitace

Osada Ledkov je část Kopidlna na Jičínsku. Do domácností tam však nevede vodovod a obyvatelé jsou odkázáni pouze na své studny. Podzemní vody ale začíná ubývat.

Radnice Kopidlna požádala o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace v Královéhradeckém kraji. Vodu domácnostem v Ledkově má dodat napojení na vodovodní řad, který se nachází v nedaleké Psinici. Pomůže také gravitace, díky níž by nebylo třeba stavět čerpací stanici.

„Žádost o dotaci můžeme podat až ve chvíli, kdy obdržíme kladné odpovědi na záležitosti týkající se změny v územním plánu,“ vysvětlila starostka obce Hana Masáková. Projekt rozvedení vodovodního potrubí v Ledkově již je hotový z minulých let, kdy se projednávalo možné připojení na vodovod v Kopidlně.

Foto: Náměstí v Kopidlně (Jičínský deník)

Scroll to Top