Nový zdroj pitné vody na Šumpersku

Vodohospodářská zařízení Šumperk plánují zprovoznit nový zdroj vody zhruba pro osmnáct tisíc obyvatel Zábřehu na Moravě a okolí. Vrt se připravuje v katastru obce Lesnice. Povede do dvousetmetrové hloubky. Informoval o tom Šumperský deník.

U Lesnice na Šumpersku leží jeden z hlavních zdrojů pitné vody v regionu, ale studie v roce 1998 prokázala kontaminaci vody, kterou způsobila zemědělská činnost. „Kvalita vody se postupně zhoršovala a bylo nutné čerpání podzemní vody ze zdroje ukončit. Vznikl havarijní stav, a začala se tak využívat voda z prameniště Olšany,“ uvedl ředitel VHZ Martin Budiš. Společnost předpokládá, že voda, která se nachází dvě stě metrů pod zemí, bude vysoce kvalitní. Jestli jí tam je ale dostatek, prokáže až sonda.

Před několika týdny jsme informovali o mimořádně bohatých zásobách vody na Jesenicku, které se Šumperskem sousedí. „Jesenicko je bohaté na vodu, protože jsou zde vysoké srážkové úhrny a jedná se o geograficky rozsáhlou oblast. Podzemní vody je v Jeseníkách hodně, byť se zásoby nevyskytují v tak velkých hloubkách jako v některých jiných oblastech v České republice,“ uvedla vedoucí hydrogeoložka projektu Rebilance zásob podzemních vod Renata Kadlecová.

Na Šumpersku by měly začít práce za čtyři miliony korun na jaře. „Společnost VHZ má již přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Ta bude činit 2,6 milionu korun, což pokryje sedmdesát procent předpokládaných nákladů. Jednou z příloh žádosti o dotaci byla hydrogeologická studie, která podrobně analyzuje situaci v dané lokalitě,“ sdělil předseda představenstva VHZ Petr Suchomel. Plánovaný vrt také posílí schopnost zásobování sítě pitnou vodou v souvislosti s možným suchem.

Ilustrační foto (Orlický deník)

Scroll to Top